Dohodnina in donacije

Po novemu zakonu o dohodnini, ki se je pričel uporabljati s 1.1. 2007 lahko vsak zavezanec del svoje dohodnine (do 0,5%) nameni v obliki donacije upravičencem za donacije. Med upravičence spadajo društva, ki so pridobila status delovanja v javnem interesu. Tak status ima tudi Koronarno društvo Gorenjske.

Vse kar je potrebno narediti je, da natisnete in izpolnite obrazec, ki ga imate v Word datoteki na naši spletni strani in ga do konca leta pošljete na Davčno upravo. Obrazec lahko dobite tudi na društvu.

Ne pustite državi, kar želite podariti.

Vsem, ki se boste odločili za ta korak, se že vnaprej zahvaljujemo in zagotavljamo, da bodo tudi ta sredstva uporabljena za kvalitetno delovanje društva. Člani društva obvestite o tem svoje družinske člane, sorodnike, prijatelje, sosede, ...

Donirajte sredstva po vaših najboljših zmožnostih!

Obrazec za dohodnino

 

Postanite naš član! Obiščete nas lahko vsako tretjo sredo v mesecu od 16. do 18. ure (razen v mesecu juliju in avgustu), v pisarni društva v Domu krajanov Primskovo, Jezerska 41, Kranj
Koronarno društvo Gorenjske
Jezerska cesta 41
4000 Kranj
telefon: 031/742-278
e-pošta: info@koronarno-drustvo.si
 

V sredo, 19. decembra ob 17. uri smo se člani Koronarnega društva Gorenjske in gosti zbrali v veliki dvorani Doma krajanov na Primskovem. V lepo okrašeni dvorani in odru za nastopajoče, ter pogrnjenimi mizami in na vsaki je bila božična zvezda. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička. Najprej nas je pozdravil Pihalni orkester Jesenice – Kranjska gora. Zatem pa je spregovoril predsednik KD Gorenjske Ferdo Meglič.   več o tem...

V sredo, 21. marca 2018 smo se sestali »koronarci« iz Gorenjske na rednem letnem zboru društva. Predsednik društva je vsem navzočim predstavil delo društva v preteklem letu. Letno poročilo so podali tudi vsi, ki so odgovorni za posamezna področja delovanja društva. Vsi prisotni so bili enotni, da smo v preteklem letu delali uspešno in na nobeno poročilo ni bilo pripomb.   več o tem...

...

Decembra leta 2013 smo praznovali 15- letnico obstoja. Spomnili smo se leta 1998, ko je dr. Prašnikar v okviru programa RK Primskovo predaval o srčno-žilnih boleznih.

Prav na tem predavanju se je porodila misel o ustanovitvi Koronarnega društva Kranj. Ustanovni občni zbor je bil 19. novembra 1998 v veliki dvorani Doma krajanov na Primskovem. Pri ustanovitvi je pomembno vlogo odigralo vodstvo RK Primskovo, in KS Primskovo.

V prvih letih je imelo društvo 60 članov iz petih gorenjskih občin. Velik porast srčno-žilnih bolezni in aktivno delo društva je narekovalo širitev aktivnosti, zato se je društvo leta 2008 preimenovalo v Koronarno društvo Gorenjske. Danes je v društvo včlanjenih 200 članov iz 17 občin. Nekaj članov imamo tudi izven Gorenjske.   več o tem...

Koronarno društvo Gorenjske je v v sredo, 17. oktobra okviru praznika Krajevne skupnosti Primskovo predstavilo uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED), ki je nameščen na pročelje Doma krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, Kranj.

Koronarno društvo Gorenjske krajankam in krajanom daje dragoceno darilo, zunanji avtomatski defibrilator (AED), s pomočjo katerega se rešuje življenja pri srčnem zastoju. Pri postavitvi aparata na pročelje Doma krajanov na Primskovem je imelo posluh tudi vodstvo Krajevne skupnosti Primskovo. »Dogovorili smo se, da društvo da defibrilator v uporabo in ga vzdržuje, krajevna skupnost pa zagotovi primeren prostor z osvetlitvijo in video kamero, da ne bi prihajalo do zlorab aparata. Defibrilator je sicer pod steklom, ki se ga v primeru uporabe razbije. Dom krajanov je za namestitev AED primerna lokacija, saj so v bližini pošta, trgovina, šola, cerkev, v domu pa potekajo številne prireditve.   več o tem...

Kranj 10.12.2011 - Koronarno društvo Gorenjske je za dolgoletno humanitarno in strokovno delovanje na področju rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov ob občinskem prazniku Mestne občine Kranj prejelo Plaketo Mestne občine Kranj za leto 2011. Plaketo je na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku Mestne občine Kranj prevzel predsednik društva Jože Benedik.
Priznanje za strokovno in usklajeno delovanje društva je predvsem priznanje več kot dvajsetim prostovoljcem, ki so in še vedno opravljajo svoje humano delo prostovoljno in brezplačno in vsem dosedanjim predsednikom, ki so pustili velik pečat pri razvoju in širitvi društva.  več o tem...

V začetku decembra smo člani upravnega odbora Koronarnega društva Gorenjske sklenili, da predstavimo našo dejavnost tudi v tistih delih Gorenjske, kjer naše telovadne skupine še ne delujejo. Tako smo bili 13. januarja v Bohinju, kjer že deluje naša telovadna skupina. Želimo si, da se bo sedanji skupini priključilo še veliko novih članov.  več o tem...

Vključite se v Koronarno društvo Gorenjske

Stalno razmišljanje o bolezni povečuje tesnobo in potrtost in vodi v depresijo. Na bolezen najlažje pozabite, če se ukvarjate s prijetnimi dejavnostmi in se o svojih težavah pogovarjate. Vse to vam nudimo v društvu.

Z redno telesno vadbo pod strokovnim vodstvom fizioterapevtov boste krepili srčno mišico in svoje telo. Na pohodih se boste družili s svojimi novimi prijatelji in se pogovorili o svojih težavah in se sprostili. Na strokovnimh predavanjh boste izvedeli vse o koronarnih boleznih, kako jih obvladovati, o zdravem načinu življenja in prehranjevanja, kako izboljšati psihofizično počutje. Dvakrat na leto se bomo skupaj odpravili na enotedensko rehabilitacijo v Terme Krka Šmarješke toplice. Med letom bomo našli tudi čas za obiskovanje kulturnih znamenitosti, priredili piknik in še kaj..

V društvu se boste lahko pogovorili o svojih težavah. Z redno vadbo pod strokovnim vodstvom in strokovnimi predavanjii vam bomo pomagali da boste vstrajali v zdravem načinu živjenja.

 
     
   
  Koronarno društvo Gorenjske (c) 2011